Tag: sang the song

ನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ ಎಸ್​ಪಿ ಡೆಕ್ಕಾ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು…!

ನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ ಎಸ್​ಪಿ ಡೆಕ್ಕಾ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು…!

ಬೀದರ್ : ಬೀದರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡೆಕ್ಕಾ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ 'ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ...