Tag: #maharshi_guruji

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 21/10/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 27/10/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 27/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ,ಶರದೃತು ಋತು, ನಿಜ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:47 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 18/10/2020 ಭಾನುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 18/10/2020 ಭಾನುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 18/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಶರದೃತು ಋತು, ನಿಜ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 05/10/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 14/10/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 14/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:51 ನಿಮಿಷದ ವರೆಗೆ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 05/10/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 11/10/2020 ಭಾನುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 11/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ,  ನವಮಿ ತಿಥಿ ಭಾನುವಾರ ಪುಷ್ಪ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 05/10/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10/10/2020 ಶನಿವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 10/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ 12:11 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 05/10/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 08/10/2020 ಗುರುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 08/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಷಷ್ಠೀ ತಿಥಿ ಗುರುವಾರ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವರಿರ್ಯಾ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 05/10/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 07/10/2020 ಬುಧವಾರ

ದಿನಾಂಕ: 07/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಬುಧವಾರ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯತೀಪಾತ ಯೋಗ, ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 05/10/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 06/10/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 06/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 12:33 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 05/10/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 05/10/2020 ಸೋಮವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 05/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:04 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 29/09/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 03/10/2020 ಶನಿವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 03/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ ಶನಿವಾರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 29/09/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 01/10/2020 ಗುರುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 01/10/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಪೌರ್ಣಮಿ ತಿಥಿ ಗುರುವಾರ ಉತ್ತರಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 29/09/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 29/09/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 29/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 28/09/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 28/09/2020 ಸೋಮವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 28/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ಸೋಮವಾರ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಧೃತಿ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 25/09/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 27/09/2020 ಭಾನುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ : ದಿನಾಂಕ: 27/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರವಣ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 25/09/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 26/09/2020 ಶನಿವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ : ದಿನಾಂಕ: 26/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರಾಷಾಡ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 25/09/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 24/09/2020 ಗುರುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 24/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಗುರುವಾರ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ...

ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ…!

ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ…!

1. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆ- ಕುದುರೆ ತಲೆ ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಕೇತು ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ ಗಣ-ದೇವ ಗುಣ- ರಜಸ್ ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಅಶ್ವಿನಿ, ಅವಳಿ ಕುದುರೆ ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 25/09/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 25/09/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ : ದಿನಾಂಕ: 25/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ನವಮಿ ತಿಥಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 16/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 23/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 23/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ ಬುದುವಾರ ಜೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 16/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 22/09/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 22/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ,ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 16/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 21/09/2020 ಸೋಮವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 21/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಸೋಮವಾರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 16/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 19/09/2020 ಶನಿವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 19/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಅಧಿಕ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 16/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 17/09/2020 ಗುರುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 17/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಸಂಜೆ 4:30 ರ ತನಕ ...

ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು ? ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯಾ ?

ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು ? ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯಾ ?

ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತಿರ್ಯಕ್ ಲಹರಿಗಳ (ರಜ-ತಮಾತ್ಮಕ ಲಹರಿಗಳ) ಮತ್ತು ಯಮಲಹರಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ರಜ-ತಮಾತ್ಮಕ ಕೋಶಗಳಿರುವ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ವಾತಾವರಣ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 16/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 16/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 16/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ ಬುಧುವಾರ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ 2:20 ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 3/09/2020 ಗುರುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10/09/2020 ಗುರುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 10/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಗುರುವಾರ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 8/09/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 09/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 09/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ ಬುದುವಾರ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ 11:14 ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 8/09/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 8/09/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 08/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ 8:26 ...

ಗ್ರಹಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಮೇಧಾವಿತನಕ್ಕೂ ಸಾತ್ವಿಕತೆಗೂ ಬುಧನೇ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನಾ? ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪಾತ್ರವೇನು? ಬುಧನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು?

ಗ್ರಹಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಮೇಧಾವಿತನಕ್ಕೂ ಸಾತ್ವಿಕತೆಗೂ ಬುಧನೇ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನಾ? ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪಾತ್ರವೇನು? ಬುಧನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು?

  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳೀಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಂತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಷ್ಟ ದಾವೂದ್‌ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 3/09/2020 ಗುರುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 6/09/2020 ಭಾನುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 06/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಭಾನುವಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃದ್ಧಿ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 3/09/2020 ಗುರುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 5/09/2020 ಶನಿವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 05/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ 40 ...

ಗ್ರಹಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಗುರುವಿನ ಬಲ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಫಲಿಸುತ್ತಾ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಗುರು ದೋಷದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು?

ಗ್ರಹಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಗುರುವಿನ ಬಲ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಫಲಿಸುತ್ತಾ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಗುರು ದೋಷದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು?

ಜೀವನದ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಫ‌ಲತೆಯನ್ನು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಕೂಡದೆಯೇ ಉಳಿಯಲಾರದು. ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 3/09/2020 ಗುರುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 4/09/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 04/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಲ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 31/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 2/09/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 02/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಪೌರ್ಣಮಿ ತಿಥಿ 10:53 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 31/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 1/09/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 01/09/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:40 ನಿಮಿಷದ ವರೆಗೆ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 31/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 31/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 31/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ 8:50 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 21/08/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30/08/2020 ರವಿವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 30/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ 8:23 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 24/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 28/08/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 28/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ ತಿಥಿ 8:40 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ನಂತರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 24/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 27/08/2020 ಗುರುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 27/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ನವಮಿ ತಿಥಿ 9:26 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ನಂತರ ...

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಹತ್ವವೇನು? ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾ? ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ಫೂರದ್ರೂಪಿಗಳಾ? ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಯಾವ ದಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲಿಸುತ್ತೆ?

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಹತ್ವವೇನು? ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾ? ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ಫೂರದ್ರೂಪಿಗಳಾ? ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಯಾವ ದಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲಿಸುತ್ತೆ?

ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ರೇವತಿ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ನೋಡಲು ಮೀನಿನ ಆಕೃತಿ ಇದ್ದು, ಇಪ್ಪತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಸೇರಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 24/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 26/08/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 26/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಬುಧವಾರ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ವೈಧೃತಿ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 24/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 25/08/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 25/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಐಂದ್ರ ...

ನಿಮಗೆ ಬೀಳುವ ಕನಸು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಗ ಫಲಿಸುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಕ್ತ?

ನಿಮಗೆ ಬೀಳುವ ಕನಸು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಗ ಫಲಿಸುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಕ್ತ?

  ಕನಸು ನನಸಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನಸೆಂದರೆ 'ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸು ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಒಟ್ಟಿರುವ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಸಮರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ...

ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗ ಫಲಿಸುತ್ತೆ? ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದರೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾವ ಗ್ರಹ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಸೂಕ್ತ?

ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗ ಫಲಿಸುತ್ತೆ? ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದರೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾವ ಗ್ರಹ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಸೂಕ್ತ?

  ಶುಕ್ರನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗ ವಿವಾಹ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಜೀವಗಳ ಮಿಲನವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 24/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 24/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 24/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ ಸೋಮವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 21/08/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 22/08/2020 ಶನಿವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 22/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಶನಿವಾರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ...

ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವೃತಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ?

ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವೃತಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ?

ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ? ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾ ದಿನವೇ ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರಂಗೋಲಿ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 21/08/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 21/08/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 21/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿದ್ಧ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 19/08/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 20/08/2020 ಗುರುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 19/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ 8:12 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 19/08/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 19/08/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 19/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ 8:12 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 12/08/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15/08/2020 ಶನಿವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 15/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಶನಿವಾರ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ 6:36 ನಿಮಿಷದ ...

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ‘ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ’ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ…? ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ‘ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ’ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ…? ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ‘ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ’ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ…? ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ… ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಹಣವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 12/08/2020 ಬುಧವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 14/08/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 14/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯಾಘಾ ಯೋಗ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10/08/2020 ಸೋಮವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 10/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಷಷ್ಠೀ ತಿಥಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:45 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 9/08/2020 ಭಾನುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 9/08/2020 ಭಾನುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 09/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಷಷ್ಠೀ ತಿಥಿ ಭಾನುವಾರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಸಂಜೆ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30/07/2020 ಗುರುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 8/08/2020 ಶನಿವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 08/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30/07/2020 ಗುರುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ಇಂದಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 7/08/2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 07/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ...

ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನೀಡಿದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು?

ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನೀಡಿದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು?

  1). ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷತೆ : ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ “ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅರಿಸಿನದ ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮದ ಅಕ್ಷತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ..! 2).” ತಿಲಾಕ್ಷತೆ” ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30/07/2020 ಗುರುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 6/08/2020 ಗುರುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 06/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಗುರುವಾರ ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ(ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:20) ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ...

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30/07/2020 ಗುರುವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 5/08/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 05/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ ಬುಧವಾರ ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರ(ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:30) ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ...

ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 28/07/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 2/08/2020 ಭಾನುವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 02/08/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ ಗುರುವಾರ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ...

ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 28/07/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಧನುಸ್ಸು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ನಾಳಿನ ಫಲಾಫಲ ! ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳೆಯ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 29/07/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 29/07/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಬುಧವಾರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ 8:33 ...

ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 28/07/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ! ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳೆಯ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿನ ವಿಶೇಷತೆ 29/07/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 29/07/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಬುಧವಾರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ 8:33 ...

ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 28/07/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 29/07/2020 ಬುಧವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 29/07/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಬುಧವಾರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ 8:33 ...

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ, ವೃತದ ಮಹಿಮೆ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕಾ?

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ, ವೃತದ ಮಹಿಮೆ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕಾ?

  ಶ್ರೀ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 28/07/2020ನೇ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಪರಿ ನವಮಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ...

ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 28/07/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಧನುಸ್ಸು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ನಾಳಿನ ಫಲಾಫಲ ! ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳೆಯ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 28/07/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 28/07/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ನವಮಿ ತಿಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ 9:41 ...

ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 28/07/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ! ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳೆಯ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿನ ವಿಶೇಷತೆ 28/07/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 28/07/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ನವಮಿ ತಿಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ 9:41 ...

ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ? ಮಹರ್ಷಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನಾಳೆಯ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿನ ವಿಶೇಷತೆ 26/07/2020 ಭಾನುವಾರ

ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 28/07/2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 28/07/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ನವಮಿ ತಿಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ 9:41 ...

ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ಮಹತ್ವ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಗಳು,ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ

ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ಮಹತ್ವ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಗಳು,ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ

ಮಾಸಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಸವಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಶುಭ. ​ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮಹತ್ವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ, ದೇವರುಗಳ ಮತ್ತು ...

Feature Image

ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 27/07/2020 ಸೋಮವಾರ

ಪಂಚಾಂಗ: ದಿನಾಂಕ: 27/07/2020ನೇ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ (ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:10 )ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ...

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ… ಸಿರಿಯಾಳ ಷಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು…? ನೀವು ಇಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳು

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ… ಸಿರಿಯಾಳ ಷಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು…? ನೀವು ಇಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳು

ಉತ್ಸವಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆಚರಿಸುವಷ್ಟು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಜನಜೀವನದಲ್ಲೂ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಾರೆವು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, ...

BROWSE BY CATEGORIES