Tag: is creating rumors

ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ನನ್ನ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸದೆ ಈ ರೀತಿ ಊಹಾಪೋಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ : ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ.. 

ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ನನ್ನ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸದೆ ಈ ರೀತಿ ಊಹಾಪೋಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ : ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ.. 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ...