Tag: do that

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೋಲಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ… ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ : ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ…

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೋಲಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ… ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ : ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ…

ಬೆಳಗಾವಿ :  ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ , ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೋಲಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ...