Tag: ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆ play

ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಆಟದಲ್ಲೂ ನಡೀತಿದೆ ಬಿಗ್ ಫ್ರಾಡ್..! ವಿಶೇಷ ಲೆನ್ಸ್​ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಗೆಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಟೀಂ ಅರೆಸ್ಟ್ ..!

ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಆಟದಲ್ಲೂ ನಡೀತಿದೆ ಬಿಗ್ ಫ್ರಾಡ್..! ವಿಶೇಷ ಲೆನ್ಸ್​ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಗೆಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಟೀಂ ಅರೆಸ್ಟ್ ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಆಟದಲ್ಲೂ ನಡೀತಿದೆ ಬಿಗ್ ಫ್ರಾಡ್..! ಎಕ್ಕಾ,ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಆಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್. ವಿಶೇಷ ಲೆನ್ಸ್​ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಗೆಲ್ಲಿ ...