Tag: #ಅಕುಲ್_ಬಾಲಾಜಿ

ಅ್ಯಂಕರ್​ ಅಕುಲ್​ ಬಾಲಾಜಿ ಹಣೆಬರಹವಿದು…! ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ?

ಅ್ಯಂಕರ್​ ಅಕುಲ್​ ಬಾಲಾಜಿ ಹಣೆಬರಹವಿದು…! ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ?

ಹಣೆಬರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಣವಾಗಿ ಮಲ್ಗಿದ್ರೂ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಹಾಲ್​ ಕುಡ್ಸಿ ಮತ್​ ಮಲಗ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲೊ ಇದ್ದವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್​ ಬಂದು ಇನ್ಯಾವ್ದೊ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕುಲ್ ...